ELKOL
dosw1

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI

Już od początku swojej działalności firma nasza podejmowała się realizacji ambitnych zadań, wymagających dużej fachowości i dokładności wykonania. W pierwszych latach działalności ELKOL opracował dokumentacje projektowe i wykonał roboty m.in. dla: Elektrowni Łaziska w Łaziskach Górnych, PKP, KWK Sośnica w Gliwicach, KWK Ziemowit w Lędzinach, KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju, KWK Zabrze-Bielszowice w Rudzie Śląskiej, Kombinatu Produkcyjno-Handlowego POLCEMENT w Sosnowcu, Spółdzielni Mleczarskiej w Chorzowie, Nasycalni Podkładów w Pludrach, Biura Projektów Kolejowych w Katowicach, KWK Brzeszcze, Kombinatu Koksochemicznego ZABRZE, KWK Makoszowy w Zabrzu, KWK Dębieńsko, MOSTOSTAL-u Zabrze, IGLOPOL-u Dębica, CENTROSTAL-u w Będzinie, Huty Szkła ORZESZE, KWK Halemba w Rudzie Śląskiej, KWK Halemba, Zakłady Chemiczne Tarnowskie Góry. Pomimo, iż w opisywanym okresie ELKOL stawiał swe pierwsze kroki na rynku, od początków działalności inwestorzy i zleceniodawcy zawsze pozytywnie oceniali zrealizowane przez Spółkę zadania, co znalazło swoje odzwierciedlenie w otrzymanych licznych listach referencyjnych.

 

ZADANIA W LATACH KOLEJNYCH

W następnych latach Przedsiębiorstwo nasze wykonało m.in. tak znaczące zadania, jak: kompleksowa przebudowa bocznic zakładowych Elektrowni Łaziska w Łaziskach Górnych oraz Elektrowni Rybnik, w związku z inwestycjami tych zakładów w nowoczesne instalacje odsiarczania spalin.

W ramach kontraktu dla Elektrowni Rybnik wykonaliśmy także zabudowę systemów urządzeń przetokowych niemieckiej firmy Hauhinco, oraz polskiej firmy Projtrans. Na w/w bocznicach zmodernizowano systemy sterowania ruchem kolejowym instalując nowoczesne urządzenia produkcji ABB Zwus. Zainstalowano jednocześnie nowe urządzenia Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów (EOR). Systemy przetokowe Hauhinco kompleksowo zaprojektowano i zabudowano także na bocznicach Elektrowni: Opole, Siersza w Trzebini, Elektrociepłowni Łódź III, oraz Elektrowni Połaniec.

Na stacjach kolejowych w Rybniku Towarowym, Tarnowskich Górach, a ostatnio w Chorzowie Starym, oraz bocznicach zakładowych Elektrowni Rybnik, Elektrowni Kraków Łęg, Zakładów Chemicznych Blachownia zabudowano wagi wagonowe statyczno-dynamiczne firmy SCHENCK.
Ponadto wykonano projekty zabudowy takich wag na stacjach kolejowych Częstochowa i Czechowice Dziedzice.
ELKOL wielokrotnie podejmował się wykonania zadań trudnych, skomplikowanych technologicznie wymagających od wykonawcy doświadczenia, profesjonalizmu, ale także elastyczności w zakresie stałego dostosowywania do wymagań klienta, oraz często niełatwych warunków finansowania.

Zadaniem zrealizowanym przez ELKOL była duża budowa nowej bocznicy dla nowej Elektrowni ELCHO w Chorzowie wraz z torami dojazdowymi i związana z tym przebudowa stacji PKP Chorzów Stary i infrastruktury towarzyszącej. Prace te wykonano na zlecenie i w ścisłej współpracy z SIEMENS Transportation Systems Warszawa oraz Foster Wheeler.

dosw2

ELKOL DZISIAJ

Dzisiaj Przedsiębiorstwo ELKOL jest firmą liczącą się na rynku śląskim, mając na swoim koncie wiele kompleksowych realizacji – m.in. dla energetyki: Elektrownia Rybnik, Elektrownia Łaziska, Elektrownia Jaworzno, EL Kozienice, EL Kraków-Łęg, EC Miechowice, EC Ostrołęka, sektora węglowego: Bytomska Spółka Węglowa: KWK Andaluzja, Bobrek- Miechowice, Julian, Rozbark, Centrum - Szombierki, Rudzka Spółka Węglowa: KWK Bielszowice, Halemba, Polska-Wirek, Pokój, Gliwicka Spółka Węglowa: KWK Sośnica, KWK Makoszowy, KWK Sczygłowice, Nadwiślańska Spółka Węglowa: KWK Brzeszcze, KWK Ziemowit, Jastrzębska Spółka Węglowa: KWK Morcinek, kopalni samodzielnych: KWK Kazimierz-Juliusz, KWK Sosnowiec, Koksowni: Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, a także Hutnictwa: PHS S.A. Huta Katowice, Huta Pokój, Huta Jedność, PKP: CARGO S.A., Zakłady Nieruchomości m.in. Zakłady Infrastruktury Kolejowej Katowice, Tarnowskie Góry, Gliwice, Zakłady Elektroenergetyki Kolejowej; Katowice, Gliwice, PTKiGK Zabrze, Energoinwest Rybnik i wielu liczących się przedsiębiorstw innych branż.

Wieloletnia współpraca w zakresie realizacji zadań na rzecz w/w klientów m.in. z takimi wiodącymi przedsiębiorstwami jak: ABB / ADtranz Daimler Chrysler Zwus, Siemens, Foster Wheeler, Hauhinco, Schenck, Tiefenbach, Elektrim-Megadex, PRInż Holding Katowice, Dromex, ABF Mosty, oraz fakt, iż PPWiUTH ELKOL Sp. z o.o. stale współpracuje z wysokiej klasy inżynierami specjalistami o wieloletnim doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach, posiadającymi wszelkie wymagane uprawnienia i dopuszczenia państwowe i branżowe z zakresu projektowania, kosztorysowania, rzeczoznawstwa, nadzoru budowlanego w branżach: kolejowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, ogólnobudowlanej, dróg i mostów i inne, jest gwarantem najwyższego poziomu realizacji powierzonych zadań.

ELKOL 2009 wszelke prawa zastrzeżone